Firefox

1. Rozwijamy Menu w prawym górnym rogu przeglądarki

2. Klikamy w Opcje

3. W sekcji Po uruchomieniu programu Firefox zaznaczamy opcję Wyświetl stronę startową

4. Trochę niżej gdzie widnieje Strona startowa wpisujemy adres: www.shareinfo.pl i zamykamy ustawienia.