Opera

1. Klikamy w Menu

2. Wybieramy Ustawienia

3. W sekcji Po uruchomieniu przeglądarki zaznaczamy opcję Otwórz wybraną stronę lub zestaw stron i klikamy Wybierz strony

4. W otwartym oknie wpisujemy adres strony: www.shareinfo.pl i klikamy OK