Safari

1. Rozwijamy Menu w prawym górnym rogu przeglądarki

2. Klikamy w Preferencje…

3.  W sekcji Strona domowa wpisujemy adres: www.shareinfo.pl i zamykamy menu