13. emerytura. Dostaną ją również.. obcokrajowcy!

   

Ustawa warunkująca wypłacanie trzynastej emerytury nieco różni się od ustaleń względem rządowego programu ,,500 plus”. Wskutek tego, na dodatkowe 1100 zł brutto będą mogli liczyć również cudzoziemcy, nawet nie mieszkający w Polsce.

Cudzoziemcy nie mieszkający w Polsce i nie mający polskiego obywatelstwa zostaną objęci programem wypłaty świadczeń w ramach 13. emerytury. Jest to spowodowane brakiem odpowiednich zapisów w ustawie regulującej to świadczenie, stanowiącej jeden z elementów tzw. ,,piątki Kaczyńskiego”.

   

Co więcej, na dodatkowe pieniądze będą mogli liczyć również Ci, którzy pobierają emerytury z innych krajów. Tą regulacją są objęci nie tylko obywatele Unii Europejskiej, ale również Ukraińcy działający na zasadach porozumienia zawartego w 2012 roku, a także innych krajów. To wszystko powoduje, że polski ZUS może wysłać ,,trzynastkę” osobom na co dzień mieszkającym w Australii, Kanadzie, USA, Szwajcarii czy Korei Południowej.

W ciągu ostatnich pięciu lat ilość wypłacanych przez ZUS międzynarodowych emerytur zwiększyła się o niemal 50%. Łącznie świadczenia trafiają do blisko 170 tysięcy takich osób, z czego 19 tysięcy mieszka w Niemczech, ponad 5 tysięcy w Australii i drugie pięć tysięcy w USA. Ponad połowa z całej liczby emerytur trafia do osób mieszkających w Polsce, ale posiadających prawa do pobierania świadczenia w innych krajach z tytułu pracy.

   

Na terenie naszego kraju obowiązkowe składki ZUS opłaca łącznie 587 tysięcy obcokrajowców, z czego aż 441 tysięcy to obywatele Ukrainy. Resztę, czyli prawie 150 tysięcy podatników to osoby posiadające obywatelstwo 170 innych krajów.

Udostępnij:
     

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę