Pixabay.com

W 2021 roku seniorzy będą mogli złożyć wniosek o wsparcie w postaci dodatku do emerytury w kwocie 500 zł. Jednym z branych pod uwagę czynników jest kryteriów dochodowe, ale nie tylko.

Od tego roku starsze osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą się zgłosić o wsparcie, jednak nie zostanie ono wypłacone wszystkich seniorom. Podczas oceny wniosku pod uwagę brany jest stan zdrowia składającego wniosek, a także jego miesięczny dochód – informuje next.gazeta.pl.

Pieniądze będą wypłacane tym emerytom i rencistom, którzy nie są w stanie samodzielnie egzystować lub tym, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat.

Wsparcie może być wypłacone osobom, których dochód nie przekracza 1727,08 zł brutto. Jeśli zatem dany emeryt lub rencista otrzymuje taką kwotę lub wyższą, nie będzie mógł skorzystać ze wsparcia 500 plus.

W celu uzyskania wsparcia, do ZUS-u należy złożyć następujące wnioski:

• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

• dokumentację medyczną,

• wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę