Kto nie dostanie 800 plus?
fot. Pixabay

Kończy się 500 plus, a zacznie 800 plus. Po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie zostanie podwyższone do 800 zł na dziecko miesięcznie. Co ważne – nie wszyscy rodzice będą mogli liczyć na takie wsparcie! Przepisy jasno wskazują osoby, które nie kwalifikują się do pobierania 500 plus/800 plus lub te, które prawo do świadczenia utracą.

Już w styczniu 2024 roku na kontach rodziców pojawi się nie 500 zł, ale 800 zł wsparcia na dziecko. 1 stycznia wchodzi w życie ustawa, która podwyższa świadczenie 500 plus. Teraz będzie to 800 plus. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na przelew!

Świadczenie 800 plus otrzyma matka lub ojciec dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia. Poza tym może to być jeszcze opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny lub dyrektor domu opieki społecznej.

Bardzo ważną kwestią jest to, iż zarówno o 500 plus, jak i w przyszłości 800 plus, będą mogą starać się rodziny bez względu na stan cywilny rodziców. Jak podaje „Fakt” – mogą to być małżeństwa, ale także rodzice dzieci, pozostający w nieformalnym związku. Wówczas świadczenie otrzymuje matka lub ojciec dziecka. Beneficjenci programu nie muszą spełniać żadnych kryteriów dochodowych, choć takie pomysły już pojawiają się w debacie publicznej.

800 plus już od stycznia 2024 roku! Kto się kwalifikuje, a kto nie dostanie świadczenia na dziecko?

Do wsparcia kwalifikują się także dzieci, które nie są pod opieką rodziców – przebywające w pieczy zastępczej. W takim wypadku świadczenie odbierają: rodziny zastępcze; osoby prowadzące rodzinny dom dziecka; dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych; dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Kto nie kwalifikuje się do 500 plus a od 1 stycznia 800 plus? Rodzice lub opiekunowie tracą prawo do świadczenia w momencie ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wsparcie nie zostanie wypłacone także w przypadku nie złożenia wniosku o jego wypłatę. Opiekunowie lub rodzice nie otrzymają świadczenia także w przypadku, jeśli dziecko trafi do placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępczej, aresztu śledczego lub zakładu karnego – podaje „Fakt”.

Może się zdarzyć tak, że rodzice wyjeżdżają za granicę i zaczynają pobierać lokalne świadczenie na dziecko (albo zasiłek). Wówczas 500 plus, a w przyszłości 800 plus, nie przysługuje.

Pozostałe warunki dotyczą dzieci. Prawo do świadczenia tracą rodzice lub opiekunowie dzieci, które rozpoczynają pobierać świadczenie na własne dziecko lub wchodzą w związek małżeński (jest to możliwe po ukończeniu 16 r.ż., kiedy kobieta zajdzie w ciążę). Świadczenie nie przysługuje także na dziecko, rozpoczynające kształcenie w szkole wojskowej lub innej placówce, która zapewnia pełne utrzymanie.


Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!