Ostatni raport Agencji ratingowej Moody’s z 27 marca jest dla polski korzystny. Ostatnie prognozy z września mówiły o 3,5 proc. Teraz szacunek PKB Polski na 2018 r. podwyższono do 4,3 proc. Z kolei rewizja szacunkowego deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego to obniżenie do 1,8 proc. PKB i 51,6 proc PKB.

Moody’s publikuje także pierwsze prognozy wskaźników dotyczących przyszłego roku:

Prognozy z: marzec ’18 | wrzesień ’17
Prognozy na: 2018 2019 | 2018
Realny wzrost PKB (proc.) 4,3 4,0 | 3,5
Inflacja (na koniec roku rdr) 2,7 3,0 | 2,2
Deficyt sektora GG/PKB (proc.) 1,8 2,3 | 2,7
Dług publiczny/PKB (proc.) 51,6 50,9 | 53,5

W raporcie czytamy, że prognozy PKB „opierają się na założeniu, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu z UE”.

Powtarza się również opinia Moody’s opublikowana w styczniu: – „reforma sądownictwa sprowadza ryzyko osłabienia niezależności systemu sądownictwa, osłabienia mechanizmów kontroli i równowagi oraz praworządności, co może potencjalnie wpłynąć na naszą ocenę siły instytucjonalnej”.

Agencja w piątek nie aktualizowała ratingu Polski. Oznacza to, że będzie on utrzymany na poziomie „A2” z perspektywą stabilną.

Moody’s, jako jedna z trzech najważniejszych ratingowych agencji, najoptymistyczniej ocenia kredytową wiarygodność naszego kraju. Według Fitch rating dla Polski to „A-„, czyli niżej o jeden poziom w stosunku do Moody’s. Z kolei S&P ocenia Polskę na poziomie „BBB+”, a więc jeszcze niżej aniżeli Moody’s – dwa poziomy w dół. Dla wszystkich danych ratingowych perspektywa jest oceniona jako stabilna.

Agencja S&P już na 13 kwietnia zaplanowała kolejny rating Polski.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę