Fot. Twitter.com/AndrzejDuda2020

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o dowodach osobistych z odciskami palców, o czym poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta. Dotyczy to nowelizacji ustawy o dowodach z dnia 8 lipca 2021 r.

Wprowadzenie w Polsce dowodu osobistego z odciskami palców jest spowodowane nowymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Aby dowody osobiste z odciskami palców mogły zostać wprowadzone, niezbędne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych. W treści ustawy znajduje się regulacja, zgodnie z którą termin wdrożenia takich rozwiązań ma być określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

Komunikat w sprawie wdrożenia tych rozwiązań zostanie zamieszczony na co najmniej 14 dni przed dniem ich wdrożenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych ustaw wejdzie w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę