Składki banków na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2020 roku mogą wzrosnąć o 12 proc. do około 3.131 mln zł. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu środków gwarantowanych oraz konieczności osiągnięcia poziomów docelowych wyznaczonych w Ustawie o BFG. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjąć ma Rada BFG w lutym br.

W lutym 2019 roku rada BFG wskazała łączną kwotę składek na 2019 rok na 2.791 mln zł, w tym na fundusz gwarancyjny banków na 791 mln zł, zaś składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji na 2 mld zł. Tym samym łączna wartość składek na 2019 roku wzrosła 27 proc. BFG informował wówczas, że taka decyzja była spójna z dotychczasowym podejściem do obciążeń sektora bankowego, natomiast kwotowy wzrost obciążeń w 2019 r. był konsekwencją wysokiego tempa wzrostu środków gwarantowanych w 2018 r. BFG podawał też, że zwiększenie łącznej kwoty składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 2019 r. sprzyjało szybszemu budowaniu tego funduszu.

Zgodnie z zapisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym składki na rzecz BFG powinny być wyznaczane w sposób zapewniający osiągnięcie minimalnych i docelowych poziomów poszczególnych funduszy w ustawowo określonych terminach. W przypadku funduszu gwarancyjnego banków poziom minimalny został ustalony na 0,8 proc. środków gwarantowanych (do 31 grudnia 2016 r.), a poziom docelowy na 2,6 proc. środków gwarantowanych (do 3 lipca 2030 r.). Dla funduszu przymusowej restrukturyzacji banków poziom minimalny wynosi 1,0 proc. środków gwarantowanych (do osiągnięcia do 31 grudnia 2024 r.), zaś poziom docelowy – 1,2 proc. środków gwarantowanych (do 31 grudnia 2030 r.).


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę