Barbórka na liście UNESCO? Czemu nie?!

REKLAMA

Propozycja wpisania górniczego święta Barbórka na listę niematerialnego dziedzictwa pojawiła się kilka miesięcy temu. W ślad za tym Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, koordynujące starania o wpisanie Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, ogłosiło konsultacje społeczne gotowego już projektu wniosku w tej sprawie.

W ramach tego projektu muzeum apelowało do osób świętujących Barbórkę, celebrujących i pielęgnujących to święto, o relacje, zdjęcia, nagrania, pozwalające zobrazować barbórkowe obchody na Górnym Śląsku. Inicjatorzy akcji twierdzą: – Uczestnictwo w uroczystościach daje górnikom nie tylko poczucie wspólnoty, ale także godności zawodowej, bowiem Barbórka ma wymiar zarówno duchowy, jak i zawodowy. Charakteryzuje się więc silnymi walorami wspólnototwórczymi.

W akcję zaangażowała się też największa węglowa firma – Polska Grupa Górnicza, która na swojej stronie internetowej umieściła zaproszenie do konsultacji, zachęcając górników do przekazania swoich opinii na temat wniosku i relacji dotyczących świętowania Barbórki.

REKLAMA

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej tłumaczą: – Tekst wniosku, który został opracowany na podstawie konsultacji z depozytariuszami musi zostać zaakceptowany i podpisany przy jak najszerszym państwa udziale. Dzięki temu pokażemy, że Barbórka ma znaczenie dla górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku.

W ostatnim czasie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wniosku, a wszelkie uwagi można zgłaszać do 9 kwietnia.

Podziel się: