„Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach, a rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii”, napisał w liście do wiernych biskup świdnicki Marek Mendyk. Przesłanie hierarchy zostało odczytane w niedzielę we wszystkich kościołach diecezji.

Hierarcha wystosował swój list w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów, którzy uczęszczają na lekcje religii w szkołach.

„Docierają do nas niepokojące informacje, że sporo młodych ludzi nie uczestniczy w zajęciach z religii lub się z nich wypisuje, gdyż odbywają się one w niedogodnym dla nich czasie (przed godziną 8.00 lub nawet po godz. 15.00) czy w zbyt licznych klasach i ciasnych salach”, ubolewa ordynariusz świdnicki.

Biskup nakazuje w związku z tym rodzicom, by w takich sytuacjach „domagali się od dyrekcji takiego ułożenia planu zajęć, by ich dzieci mogły korzystać z katechezy”.

„Rodzice mają do tego prawo, gdyż są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Nie wolno być w tak ważnej sprawie obojętnym!”, oświadczył bp Mendyk.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę