„Niemal od początku sprawowania przez Panią funkcji Prezesa TK obserwujemy praktykę kształtowania składów orzekających Trybunału, w której znajdujemy nieprawidłowości”, napisali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego do prezes Julii Przyłębskiej.

Dalej sygnatariusze listu wyszczególniają, o jakie nieprawidłowości chodzi. Są to niejasne, ich zdaniem, kryteria wyznaczania sprawozdawców i przewodniczących składów orzekających, niemal całkowite pomijanie niektórych sędziów przy wyznaczaniu składów rozpatrujących wnioski o wyłączenie sędziów, nagminnie stosowane zmiany obsady sędziowskiej w uprzednio wyznaczanych składach Trybunału Konstytucyjnego oraz częsty brak uzasadnienia zarządzeń o zmianie składów sędziowskich.

„Praktyka wyznaczania składów sędziowskich powinna być transparentna i zapewniać każdemu z sędziów konstytucyjnych wiedzę, która z kolejnych rodzajów spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego będzie rozpoznawana z jego udziałem”, podkreślają sędziowie TK.

„Praktyka stosowana przez Panią Prezes jawnie odbiega od ustawowego standardu, o czym najlepiej świadczą coraz częstsze publikacje, których autorzy wyliczają sygnatury spraw rozstrzyganych przez TK w składzie ukształtowanym sprzecznie z prawem, ukazując bezpośredni związek między swobodnym doborem sędziów a treścią konkretnego rozstrzygnięcia”, czytamy w piśmie do prezes TK Julii Przyłębskiej.

Pod listem podpisało się siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę