REKLAMA

REKLAMA

W stolicy na skwerze Bronisława Geremka 19 września będzie odsłonięta tablica upamiętniająca tego polityka.

Okazuje się, że są jednak obiekcje co do napisów na tablicy. Jak podała Gazeta Wyborcza Adam Siwek, dyrektor IPN-owskiego biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa, wysłał zastrzeżenia do Zarządu Terenów Publicznych. W piśmie czytamy: „należy wprowadzić w zaproponowanej inskrypcji kilka zmian”. O jakie słowa chodzi? Siwek wskazuje na frazę „w hołdzie”. Jego zdaniem, tak pisze się o osobach, które albo walczyły za Polskę, albo za nią zginęły.

REKLAMA

Poza tym dyrektor nie aprobuje słowa „Europejczyk”. „Określenie to, jak mniemam, zostało użyte dla podkreślenia przywiązania prof. Geremka do wartości europejskich, jednakże dalsza część dokładnie to opisuje” – czytamy w cytowanym przez Gazetę fragmencie (dyrektor prawdopodobnie ma na myśli następujący fragment inskrypcji: „wprowadzał Polskę do NATO oraz działał na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej” – przyp. red.).

Siwek nie chce także, aby nazywać w inskrypcji prof. Geremka „współtwórcą demokratycznej Polski”. Bardziej stosowne według niego będzie, aby napisać „aktywny uczestnik przemian demokratycznych”.

REKLAMA

Dla wyborczej sprawę komentuje odpowiedzialna za treść napisu na tablicy dyrektor Fundacji im. Bronisława Geremka dr Jolanta Kurska. – Przyznam, że jestem stanowiskiem IPN zdumiona. Określenie „Europejczyk” oznacza wierność wartościom kulturowym. Wbrew temu, co „mniema” dyr. Siwek, oznacza, że można się czuć Polakiem i Europejczykiem, nie uznając tych tożsamości za sprzeczne. Taka była postawa prof. Geremka. Zauważyła także, że po zmianie napisu „współtwórca demokratycznej Polski”, na „aktywny uczestnik przemian demokratycznych”, trudno będzie się oprzeć wrażeniu, że chodziło o to, aby obniżyć wartość osoby Geremka, w kontekście jego roli w dziejach Polski.

Jak czytamy w Wyborczej, Fundacja odrzuca propozycję zmian przedstawionych przez IPN.

REKLAMA