Dziś w Sejmie został złożony projekt ustawy, która wprowadza jawność zarobków wśród pracowników publicznych. Dokument złożyli członkowie klubu Kukiz’15. Jakie dokładnie zmiany chcą wprowadzić?

W złożonym projekcie znajdują się zapisy odnoszące się do upublicznienia wysokości wynagrodzeń pracowników oraz „wysokości nagród, premii i dodatków w odniesieniu do pracowników zarabiających miesięcznie powyżej dwukrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim za rok ubiegły”.

W projekcie ustawy zwrócono uwagę na to, że „Polska od lat zmaga się z problemem braku należytej transparentności w życiu publicznym. Wejście w życie projektowanych zmian przyczyni się do zwiększenia zaufania społecznego do instytucji publicznych, podmiotów wykorzystujących publiczne pieniądze oraz do osób sprawujących funkcje publiczne”. Powołano się też na dane Komendy Głównej Policji, które wskazują, że do końca 2017 roku wykryto dwa razy więcej przestępstw korupcyjnych niż rok wcześniej.

Członkowie klubu Kukiz’15 zwracają uwagę na istniejące zjawiska kumoterstwa i nepotyzmu, które wg nich są przyczyną „nadużyć, a przez to nieracjonalnego i niegospodarnego zarządzania środkami publicznymi (…). Jawność zarobków zdaniem projektodawcy doprowadzi ponadto do racjonalizacji w wydawaniu środków publicznych”. Projektodawcy powołali się również na Europejski Trybunał Praw Człowieka, który uznaje prawo do informacji za prawo człowieka. – Można uznać, że proponowane zmiany stanowią akceptowalny kompromis między prawem do informacji publicznej, a ochroną dóbr osobistych. Jawność w proponowanym zakresie będzie zjawiskiem jak najbardziej pozytywnym i społecznie potrzebnym – napisano w uzasadnieniu projektu ustawy.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę