Podwyżka płacy minimalnej, wyższe rachunki za energię elektryczną i wywóz śmieci, droższy alkohol, wprowadzenie „małego” ZUS-u, likwidacja OFE. To tylko część zmian czekających na obywateli w 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 350 zł w stosunku do roku 2019 i wyniesie 2600 zł brutto. Płaca minimalna oznacza minimalne wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Wzrost minimalnego wynagrodzenia pociągnie za sobą również wzrost minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców. W Nowym Roku wyniesie ona 17 zł brutto (w 2019 roku było to 14,70 zł brutto). Wzrost ten nie obejmuje osób związanych umową o dzieło. Od 1 marca 2020 roku obowiązywać mają także nowe stawki świadczeń emerytalno – rentowych.

Klienci Tauronu, Enei i Energi zapłacą z kolei wyższe rachunki za prąd. Szef Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził już taryfę na sprzedaż energii dla tych firm. Mniej natomiast zapłacimy za gaz od PGNiG Obrót Detaliczny. Prezes URE zatwierdził nową taryfę z ceną gazu obniżoną o 2,9 proc. Obniżka ta nie dotyczy jednak stawek opłat abonamentowych, które pozostają na dotychczasowym poziomie. Większość gmin podwyższyła również stawki za wywóz nieczystości w 2020 r. Przykładowo, w stolicy, opłata za wywóz wyniesie 65 zł miesięcznie od lokalu mieszkalnego. Wzrosną także ceny papierosów i alkoholu, co jest związane z podwyżką akcyzy na te produkty o 10 proc. Złe wiadomości czekają również na kierowców – w górę pójdą stawki opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy i gaz. Ucieszyć się natomiast powinni przedsiębiorcy – od 1 lutego 2020 r. wejdzie w życie tzw. Mały ZUS Plus. To rozwiązanie przeznaczone jest dla mikroprzedsiębiorców, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł. Składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu (dzięki temu będą niższe o kilkaset złotych).

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę