Czy Ukraińcy zostaną w Polsce po wojnie. Badanie Uniwersytetu Warszawskiego
fot. Pixabay

Czy Ukraińcom podoba się w Polsce? Jak oceniają warunki życia w naszym kraju? Chcą tutaj zbudować nowe życie, czy wrócą na Ukrainę, jeśli sytuacja się uspokoi albo pojadą dalej na zachód? Na te nurtujące pytania Ukraińcy mieszkający w Polsce odpowiedzieli w trakcie „eksperymentalnego” badania Uniwersytetu Warszawskiego. Efekty sondażu relacjonuje „Rzeczpospolita”.

„To badanie ze względu na jego specyfikę ma charakter eksperymentalny. Przez wiele miesięcy się do niego przygotowywaliśmy. Największe wyzwanie dotyczyło metody oraz kryteriów doboru próby badawczej. Celem było możliwie precyzyjne odwzorowanie struktury socjodemograficznej uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce” – przekazał w rozmowie z „Rzeczpospolitą” pomysłodawca badania dr Robert Staniszewski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Jak podaje „Rzeczpospolita” – „Badanie zostało przeprowadzone w językach ukraińskim i rosyjskim w ramach metody mixed-mode między czerwcem a lipcem na 243 dorosłych osobach”. Badani byli tylko ci Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny na Ukrainie (uchodźcy).

Jakie efekty przyniosło badanie? Wśród Ukraińców nie panuje żadna ogólna opinia – badani byli bardzo spolaryzowani. Na pytanie „czy osiągany dochód wystarcza na życie – zaspokajanie bieżących potrzeb”, respondenci odpowiedzieli niemal po równo, że „tak” i „nie”. 44,9 proc. badanych stwierdziło, że ich dochody nie wystarczają na utrzymanie się w Polsce. Prawie tyle samo – dwie piąte – oceniło, że ich dochody nie pozwalają na swobodne utrzymanie.

Czy Ukraińcy zostaną w Polsce po zakończeniu wojny? UW przeprowadził eksperymentalne badanie

O ile w poprzednim pytaniu opinie były podzielone, w kolejnym większość była już takiego samego zdania. Ponad połowa badanych uważa, że ich warunki życia pogorszyły się po przyjeździe do Polski. Niecałe dwie piąte respondentów kojarzy przyjazd do polski z polepszeniem warunków życia.

Ukraińców zapytano także o to, jak są traktowani w Polsce. Większość nie czuje się gorzej traktowana. 21,8 proc. narzeka natomiast na dostęp do rynku pracy, 20,2 proc. nie jest usatysfakcjonowana wynagrodzeniem, a 17,7 proc. badanych ocenia źle administrację publiczną.

Według badania – połowa respondentów aktywnie uczestniczy w rynku pracy. Uczy się lub studiuje jedna dziesiąta badanych, co dziesiąty prowadzi działalność gospodarczą lub jest na emeryturze. Autorzy badania zwracają uwagę, że prawie wszyscy respondenci (94,3 proc.) ocenili udzieloną im przez Polskę pomoc pozytywnie. Ani jeden badany nie udzielił odpowiedzi negatywnej.

Czy Ukraińcy zostaną w Polsce? Niemal połowa chce wrócić na Ukrainę po zakończeniu wojny. Co dziesiąty uchodźca chce zostać w naszym kraju na stałe, a 16,5 proc. deklaruje tu pozostanie na jakiś czas po zakończeniu wojny, a potem powrót do ojczyzny. Co piąty Ukrainiec jeszcze nie wie, co zrobi.


Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!