Coraz więcej Polaków zadowolonych z prezydentury Andrzeja Dudy

REKLAMA

Jak wynika z ostatniego sondażu CBOS, aż 56 proc. Polaków pozytywnie ocenia działalność prezydenta Andrzeja Dudy. Negatywną ocenę głowie państwa wystawiło 38 proc. ankietowanych, a 6 proc. nie miało zdania w kwestii oceny działalności prezydenta.

W porównaniu z sondażem tej samej pracowni z lipca odsetek zadowolonych z prezydentury Andrzeja Dudy wzrósł o 3 punkty procentowe, a o 2 punkty procentowe spadł odsetek respondentów oceniających ją negatywnie. Natomiast grupa 6 proc. ankietowanych, którzy odpowiedzieli „trudno powiedzieć” na pytanie o ocenę prezydentury, zmniejszyła się o 1 punkt procentowy.

CBOS przeprowadził badanie na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Sondaż zrealizowano w dniach od 18 do 27 sierpnia na grupie 1149 osób.

REKLAMA

Podziel się: