Fot. Facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki

Przemysław Czarnek będzie już nie tylko ministrem edukacji i nauki. PiS dało mu do wykonania nowe zadanie, czyli nadzorowanie budowy w Polsce elektrowni atomowej. Ma ona powstać do 2033 roku.

Z rozporządzenia ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki wynika, że Czarnek będzie  wiceszefem Rady ds. rozwoju technologii reaktorów HTGR.

Technologia HTGR jest jedną z najnowocześniejszych wykorzystywanych w elektrowniach jądrowych. Reaktory tego typu zaliczane są do najnowszej, czyli IV generacji, Do ich chłodzenia wykorzystuje się hel. Według niektórych specjalistów mogą  być stawiane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Do zadań rady, w skład której został powołany Czarnek,  należy  m.in. „monitorowanie rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem”,  bieżący nadzór nad badaniami i wydatkami na nie,  „wyznaczanie kierunków działań ministra właściwego do spraw energii oraz jednostek i organów mu podległych” poprzez „zwiększenie ich potencjału technologicznego oraz kadrowego” i koordynację prac instytucji zaangażowanych w rozwój tej technologii.

Nie wiadomo, czy za nadzorowanie budowy elektrowni jądrowej Czarnek będzie pobierał dodatkowe wynagrodzenie.


Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!