Rząd premiera Andreja Babisza w piątek podjął decyzję o udzieleniu poparcia projektowi grupy deputowanych do Izby Poselskiej, według którego małżeństwo mogłyby zawierać także osoby tej samej płci o orientacji homoseksualnej.

Według nowych przepisów, osoby zawierające związki jednopłciowe miałyby takie same prawa i obowiązki, jakie mają w tradycyjnym małżeństwie mąż i żona. Przysługiwałoby im prawo do renty wdowiej, możliwość używania wspólnego nazwiska oraz prawo do wspólnego wychowywania dzieci.

„Podstawową zasadą proponowanej nowelizacji jest zapewnienie parom tej samej płci oraz ich dzieciom takiej samej godności i takiej samej ochrony życia rodzinnego, jaka z mocy prawa zapewniana jest małżonkom oraz ich dzieciom, i w ten sposób zagwarantowanie im równego statusu nie tylko społecznego, ale także prawnego”, napisali projektodawcy nowego prawa.

Sygnatariusze projektu dopuszczającego zrównanie praw związków jednopłciowych z małżeństwami heteroseksualnymi reprezentują sześć partii reprezentowanych w Izbie Poselskiej, w tym kierowany przez premiera Babisza centroprawicowy ruch ANO, Czeską Partię Socjaldemokratyczną (CSSD) oraz Komunistyczną Partię Czech i Moraw (KSCM).

Zalegalizowaniu małżeństw osób tej samej płci sprzeciwiają się posłowie centroprawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS), antyimigranckiego ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) oraz Unii Chrześcijańskiej i Demokratycznej – Czechosłowackiej Partii Ludowej (KDU-CSL).


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę