Czy 500 plus powinno zostać podwyższone? Wyborcy Dudy i Trzaskowskiego odpowiedzieli, że…

REKLAMA

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził 1 lipca na zlecenie Business Insider Polska sondaż, w którym wyborców Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego spytano o decyzje gospodarcze, jakie powinny zostać podjęte po zakończeniu wyborów prezydenckich.

Jedno z pytań sondażu dotyczyło potrzeby podniesienia przez przyszłego prezydenta kwoty świadczenia 500 plus. Okazało się, że wyborcy obu polityków są w większości przeciwni jej zwiększeniu.

REKLAMA

Ogółem przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziało się 65,5 proc. ankietowanych, zaś podwyższenie kwoty poparło 24,2 proc. uczestników sondażu.

Z badania wynika, że podniesienia 500 plus oczekiwałoby 36 proc. wyborców Dudy oraz 14 proc. opowiadających się za Trzaskowskim. Zwolennikami pozostawienia świadczenia na dotychczasowym poziomie było odpowiednio 53 proc. i 76 proc. ankietowanych przez IBRiS.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.

REKLAMA

Udostępnij: