REKLAMA

Czy Polska powinna wypowiedzieć Konkordat? Polacy odpowiedzieli w sondażu
fot. Centro Televisivo Vaticano
Creative Commons Attribution 3.0

Po przejęciu władzy przez dotychczasową opozycję znów rozgorzała dyskusja o rozwiązaniu konkordatu. Siły obecnie sprawujące rządy w Polsce sprawiają, że nadarza się okazja do tzw. Rozdziału Kościoła od państwa. W sondażu dla „Wirtualnej Polski” pracownia United Surveys zapytała Polaków, czy są za rozwiązaniem Konkordatu i renegocjowanie powiązań pomiędzy władzami świeckimi i kierownictwem Kościoła Katolickiego w Polsce. Zdecydowana większość opowiada się za zmianami.

REKLAMA

Konkordat to podpisana 30 lat temu umowa pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, która reguluje obustronne relacje pomiędzy Kościołem Katolickim a państwem – przypomina „WP”.

Podstawą umowy ma być niezależność i autonomia. Zwolennicy Konkordatu, podpisanego w 1993 roku, uważają, że skonstruowany na jego mocy porządek nadaje autonomie zarówno państwu jak i Kościołowi i nakłada zobowiązania nie tylko na państwo względem Kościoła, ale także na Kościół względem państwa.

REKLAMA

Przeciwnicy twierdzą, że ze strony Kościoła ta umowa nie jest przestrzegana i domagają się renegocjacji bądź rozwiązania Konkordatu.

Czy nowy rząd powinien renegocjować Konkordat z Kościołem? Większość Polaków jest za wypowiedzeniem umowy i ponownymi negocjacjami

Poparcie lub sprzeciw wobec Konkordatu przebiega niemal równo po linii podziału na lewicę i prawicę. Tradycyjnie to lewica domaga się tzw. rozdziału Kościoła od państwa, a prawica zacieśnia związki z elitami religijnymi. Oczekuje się, że nowa koalicja rządząca może podjąć działania celem renegocjacji lub rozwiązania 30-letniej umowy pomiędzy państwem a Kościołem.

REKLAMA

Co sądzą na ten temat Polacy. Według najnowszego sondażu United Surveys dla „Wirtualnej Polski” większość badanych jest za wypowiedzeniem konkordatu i nowymi negocjacjami państwa z Kościołem.

Ze stwierdzeniem „czy zgadza się Pan/i, że nowy rząd powinien wypowiedzieć dotychczasowy Konkordat z Kościołem i negocjować zasady na linii państwo-Kościół na nowo?” „zdecydowanie” zgadza się 35 proc. Badanych. 13,6 proc. Respondentów „raczej” zgadza się z tym stwierdzeniem. Przeciwko wypowiedzeniu konkordatu opowiada się „zdecydowanie” 16,4 proc. badanych i „raczej” – 16,7 proc. 18,3 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

REKLAMA