Prezydent Andrzej Duda powinien ponieść konsekwencje konstytucyjne za swoje działania związane m.in. z reformą systemu sądownictwa. Uważa tak zdecydowana większość Polaków, którzy wzięli udział w sondażu przeprowadzonym dla portalu Wirtualna Polska na panelu Ariadna. Za postawieniem prezydenta przed Trybunałem Stanu opowiedziało się 53 proc. ankietowanych. O konstytucyjności działań Andrzeja Dudy było przekonanych 31 proc., zaś 16 proc. respondentów nie miało opinii, co do legalności postępowania prezydenta.

W ramach sondażu ankietowanym zadano pytania dotyczące publicznej działalności prezydenta. Według 55 proc. Andrzej Duda ponosi odpowiedzialność za trwający konflikt z sędziami. Zaledwie 27 proc. biorących udział w badaniu wyraziło zdanie przeciwne, zaś 18 proc. pytanych nie miało tutaj zdania.

Ponad połowa Polaków, bo 54 proc., nie miała też wątpliwości, że prezydent nie jest zainteresowany w rozwiązaniu problemów w sądownictwie. Pozytywnie do działań Dudy odniosło się 35 proc. badanych. Zdania nie miało 11 proc. ankietowanych na panelu Ariadna.

Połowa badanych uważała, że prezydent stoi na straży konstytucji, zaś prawie czterdzieści procent było przekonanych, że głowa państwa swoimi decyzjami łamie Ustawę Zasadniczą, a 11 proc. nie ma zdania na ten temat.

Mniej więcej po równo rozłożyły się opinie, co do neutralności politycznej i obiektywizmu Dudy. Pozytywnie na ten temat wypowiedziało się 47 proc. uczestników badania, według 40 proc. prezydent jest stronniczy w swoich decyzjach politycznych, zaś 13 proc. nie wyraziło opinii w tej kwestii.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę