Czy UE traktuje Polskę bardziej surowo niż inne kraje? Polacy są w tej kwestii podzieleni

Fot. Pixabay.com/Public Domain

„W jaki sposób według Pani/Pana traktują Polskę instytucje Unii Europejskiej – np. Komisja Europejska, TSUE itp.?”. Takie pytanie zadała respondentom pracownia Social Changes w badaniu przeprowadzonym na zlecenie portalu wPolityce.pl.

REKLAMA

Zdaniem 39 proc. badanych Polska jest traktowana przez unijne organy bardziej brutalnie niż inne kraje wspólnoty. Z kolei w ocenie 34 proc. Bruksela stosuje takie same standardy wobec wszystkich państw członkowskich.

Natomiast zdecydowana mniejszość, 5 proc. ankietowanych, uznała, że Polska jest traktowana pobłażliwie przez Unię.

Co znamienne, dość liczna grupa respondentów, licząca 22 proc., nie miała zdania na ten temat i zaznaczyła odpowiedź „trudno powiedzieć”.

REKLAMA

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie 1063 dorosłych osób w dniach od 10 do 13 września 2021 roku.

Podziel się: