Polacy sceptycznie podchodzą do uczestnictwa imprezach sylwestrowych w czasie pandemii koronawirusa, przeszło 63% badanych wskazało, że nie wybierze się na uroczystości związane ze świętowaniem Nowego Roku.

To podejście jest silnie zróżnicowane między pokoleniami. Spośród wszystkich badanych 15% wybiera się na imprezę sylwestrową, organizowaną np. w formie balu, domówki, imprezy tanecznej, zaś w przypadku osób w wieku do 24 lat podobne plany ma już 38%, z kolei analogiczny wskaźnik dla osób 50 lat + wynosi jedynie 8%.

Co ciekawe, mężczyźni (18%) częściej niż kobiety (11%) wskazywali, że wybierają się na imprezę sylwestrową. 22% respondentów wskazało, że jeszcze nie podjęli żadnych decyzji związanych ze świętowaniem nadejścia Nowego Roku.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 1-3.12.2020 r. przez agencję badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie n=1110 dorosłych Polaków w ramach badania omnibusowego OmniWatch48. Metoda: wywiady online, CAWI. Źródło próby: panel badawczy SW PANEL.

Komentarz:

Źródło: agencja badawcza SW Research

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę