Czy Zjednoczona Prawica się rozpadnie? Zobacz wyniki sondażu

REKLAMA

Prawie jedna trzecia, dokładnie 32 proc., badanych przez pracownię Social Changes uważa, że koalicja Zjednoczonej Prawicy rozpadnie się przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Przeciwnego zdania jest 31 proc. ankietowanych, a najwięcej respondentów – 37 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

W sondażu zapytano, z którą opinią na temat Zjednoczonej Prawicy ankietowani zgadzają się najbardziej, wskazując trzy warianty odpowiedzi: przetrwa do kolejnych wyborów w 2023 roku, rozpadnie się przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi oraz trudno powiedzieć.

REKLAMA

Na rozpad koalicji wskazało 8 proc. ankietowanych popierających Zjednoczoną Prawicę, 57 proc. popierających Koalicję Obywatelską oraz 50 proc. popierających Polskę 2050 Szymona Hołowni.

Przeciwstawną opinię, a więc przetrwanie koalicji, wskazało 77 proc. respondentów popierających Zjednoczoną Prawicę, 20 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej i 26 proc. ankietowanych popierających partię Szymona Hołowni.

Sondaż został zrealizowany na zlecenie portalu wPolityce.pl w dniach od 2 do 5 kwietnia na panelu internetowym na próbie 1074 dorosłych osób.

REKLAMA