Byli opozycjoniści zaapelowali do wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina o „podjęcie śmiałych decyzji” dotyczących oczyszczania środowiska naukowego. W piśmie do niego zawnioskowali o lustrację i dekomunizację w szkolnictwie wyższym.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych stoi na stanowisku, że dekomunizacja powinna wyrażać się ustawowym zakazem zajmowania kierowniczych stanowisk profesorskich na uczelniach przez byłych członków PZPR, w tym funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i jej agentury.

Członkowie stowarzyszenia są również zdania, że wszystkie dyplomy nadane przez Akademię Spraw Wewnętrznych, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR, Wojskową Akademię Polityczną im. F. Dzierżyńskiego oraz dyplomy wydane przez podobne uczelnie w krajach komunistycznych należy unieważnić.

Pojawił się też zdecydowany postulat, aby odebrać tytuły naukowe osobom, które otrzymały je w okresie PRL za prace doktorskie i habilitacyjne zawierające „fałsze historyczne” i mające na celu „jedynie komunistyczna propagandę”.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę