Wzrasta popularność islamu wśród polskich osadzonych. Mimo, że zwolenników islamu w polskich więzieniach jest wciąż mniej niż 10 procent, to jednak jest zauważalny i u nas coraz silniejszy trend obserwowany w zachodniej Europie.

Co sprawia, że polscy więźniowie deklarują przejście na islam? Powód jest banalny i bardzo przyziemny – możliwość zmiany więziennego wyżywienia.

Mjr Elżbieta Krakowska, rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej, analizuje to zjawisko: – Zaobserwowaliśmy, że większość więźniów, którzy zadeklarowali wiarę islamską, nie angażuje się w nią duchowo. Mamy podpisane porozumienia ze związkami wyznaniowymi, jednak na organizowanych spotkaniach jest bardzo mało osób. Zgodnie z Konstytucją RP musimy uszanować wybory religijne osadzonych i nie możemy ich w żaden sposób weryfikować czy w nie ingerować.

Pracownicy krajowej służby więziennej przyznają, że przygotowywanie różnego rodzaju posiłków dla konkretnych grup osadzonych stanowi problem, jednak już się do tego stanu przyzwyczaili. Różnorodne menu nie wynika wyłącznie ze względów religijnych czy kulturowych, ale też i zdrowotnych.

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę