Dodatek węglowy dla kolejnej grupy. Nie trzeba mieć nawet swojego mieszkania/domu

Poseł PiS proponuje wprowadzenie "kartek" na węgiel
fot. Pixabay

Wygląda na to, że ustawa o dodatku węglowym to kolejne przepisy, które zostały napisane na kolanie. Skrupulatnie badając treść dokumentu, eksperci wpadają na coraz to nowsze interpretacje, a co za tym idzie, pomysły, jak wyciągnąć z kasy państwa 3000 złotych. Właśnie pojawiła się wiadomość o kolejnej grupie, która będzie mogła skorzystać z dodatku. Nie trzeba mieć nawet własnego domu! Są jednak pewne warunki.

REKLAMA

Osoby, które wynajmują nieruchomości ogrzewane węglem, również będą mogły postarać się o dodatek węglowy. Ustawa mówi bowiem jasno, że o dodatek może ubiegać się:

  • Osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (jednoosobowe gospodarstwo domowe)
  • Osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (wieloosobowe gospodarstwo domowe)

Co z tego wynika? Że kwestią kluczową nie jest tutaj własność nieruchomości, ale jej zamieszkiwanie.

REKLAMA

„Jeśli osoba zamieszkuje na stałe daną nieruchomości ogrzewaną węglem na dzień złożenia wniosku i spełnia pozostałe warunki, wówczas przysługuje jej prawo do dodatku węglowego” – podaje portal „INFOR”.

Oznacza to, że zamieszkiwanie danej nieruchomości w charakterze czy to najemcy, czy właściciela, nie ma żadnego znaczenia! Co więcej, w ustanie nie uwzględniono również potrzeby meldunku w miejscu zamieszkania. W związku z tym najemcom mieszkań oraz najemcom domów przysługuje możliwość ubiegania się o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy dla najemców? 3000 złotych może dostać nawet kilka rodzin z jednego budynku

Co w sytuacji, kiedy jedna nieruchomość jest wynajmowana przez kilka rodzin? W ustawie nie ma mowy o rodzinie, ale o „gospodarstwie domowy”. Ubieganie się o świadczenie, w przypadku, gdy w wynajmowanej nieruchomości mieszka więcej, iż jedna rodzina, zależy od tego, czy rodziny te tworzą razem jedno, czy więcej gospodarstw domowych. Jeśli tworzą jedno gospodarstwo domowe, przysługuje im jeden dodatek węglowy. Analogicznie jest w przypadku większej liczby gospodarstw domowych w jednej nieruchomości – wskazuje „INFOR”.

Portal wyjaśnił to na przykładzie:

REKLAMA

„Jedna rodzina wynajmuje parter domu, druga zaś piętro. Obie korzystają z jednego pieca, którego źródłem ogrzewania jest piec na węgiel. Deklarację do CEEB złożył właściciel domu. Komu przysługuje dodatek węglowy? Dofinansowanie należy się dwóm rodzinom zamieszkującym dom, czyli najemcom. Każdej z nich oddzielne jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Z kolei właściciel nie ma prawa do dodatku węglowego”.

Tyczy się to również bloków, ogrzewanych węglem – jeśli piec, ogrzewający dany blok, został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wówczas dodatek w wysokości 3000 złotych przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu w bloku, a nie tylko nieruchomości, jako całości.

O dodatek mogą ubiegać się również gospodarstwa domowe z budynków wielorodzinnych, które są ogrzewane przez lokalną sieć ciepłowniczą (nie mylić z MIEJSKĄ SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ!).

Udostępnij: