Duda skierował ustawę do TK. Dotyczy ona pomocy obywatelom Ukrainy

Andrzej Duda wetuje ustawę budżetową
fot. YouTube | Sejm RP

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda skierował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

REKLAMA

– Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – poinformowano na stronach Kancelarii Prezydenta RP.

Przedłużono kilka ważnych terminów dla Ukraińców

Zgodnie z treścią nowelizacji, ukraińscy uchodźcy zostali objęci tymczasową ochroną do 4 marca 2025 roku. Jednocześnie regulacja wydłuża obywatelom Ukrainy okres ważności wiz krajowych i zezwoleń czasowych, a także termin, w którym muszą opuścić terytorium Polski.

REKLAMA

Dzięki regulacji, przedłużeniu uległy także terminy ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy. Dłuższy będzie również termin, w którym obywatele Ukrainy będą uznawani za legalnych na terytorium naszego kraju na podstawie wizy Schengen.

Na tym jednak nie koniec. Nowela przedłuża ponadto okres obowiązywania niektórych uprawnień dla ukraińskich lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położonych. Obecnie okres, w którym można udzielić zgody na wykonywanie zawodu wynosi 28 miesięcy (licząc od 24 lutego 2022 roku).

REKLAMA

Podziel się: