Społeczeństwa wschodniej części Unii Europejskiej nie chcą opuszczać Wspólnoty, mimo że często podchodzą krytycznie do sposobu jej funkcjonowania. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez węgierski ośrodek Nezoepont. Opublikowane właśnie rezultaty przeczą tezie o narastającym w tej części Starego Kontynentu eurosceptycyzmie.

Badaniem zostali objęci mieszkańcy Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Niemiec, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Rumunii oraz starającej się o akcesję Serbii.

Według 73 proc. respondentów ich kraje powinny pozostać w UE. Inaczej uważało jedynie 18 proc. Najwięcej zwolenników takiego rozwiązania było w Austrii – 86 proc. Polska zajęła tu drugie miejsce. Za dalszym członkostwem w UE opowiedziało się 84 proc. naszych rodaków, przeciwko – 7 proc. Gorzej w porównaniu z Polską wypadły Węgry z wynikiem odpowiednio 71 oraz 14 proc.

Najwięcej zwolenników wystąpienia z UE było w Czechach (31 proc.), Chorwacji (25 proc.), Niemczech i na Słowacji (po 23 proc.).

Prawie polowa respondentów, 49 proc., skrytykowała sposób kierowania Unią przez Brukselę. Najbardziej niezadowoleni byli tu Słowacy (71 proc.), Czesi (69 proc.), Niemcy (58 proc.) i Węgrzy (57 proc.).

Polacy znaleźli się w grupie zadowolonych z funkcjonowania UE. Takiego zdania było 49 proc. uczestników ankiety, identyczny wynik zanotowano w Słowenii, przy czym w obu tych państwach 40 proc. badanych wyraziło odmienną opinię. Największym poparciem sposób kierowania Unią przez Brukselę cieszyło się wśród Rumunów (58 proc.).

Ponad połowa badanych (53 proc.), była zdania, że sytuacja w Europie zmierza raczej w złym kierunku, a 40 proc. – że raczej w dobrym.

Najbardziej niezadowoleni z rozwoju wydarzeń byli Słowacy (69 proc.) i Węgrzy (68 proc.), najbardziej zadowoleni – Rumuni (57 proc.) i Serbowie (52 proc.). Optymizm wyraziło tu 44 proc.

Polaków, zaś 42 proc. uznało, że perspektywy dla kontynentu są złe.

Badanie przeprowadzono między 26 września a 27 października 2017 roku na próbie 1000 osób w każdym z krajów. Margines błędu wyniósł 3,2 punktu procentowego.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę