Forum Odpowiedzialnego Rozwoju wyliczyło, jak poinformował „Fakt”, że każdy Polak wpłacił w 2017 roku na utrzymanie państwa średnio niemal 21,5 tysiąca złotych. Organizacja ta od kilku lat przygotowuje tego typu zestawienie, dzieląc wartość wydatków budżetowych przez liczbę Polaków. W zestawieniu po raz pierwszy został oszacowany koszt programu Rodzina 500 plus. Oczywiście nie jest też tak, że każdy z podatników zapłacił państwu dokładnie tę wyliczoną kwotę.

– W 2017 roku „Rachunek od Państwa” na jednego mieszkańca wyniósł 21 491 złotych i był o 1338 złotych wyższy niż rok wcześniej, a wydatki państwa rosły szybciej od gospodarki. Jest to istotna zmiana. Od 2010 roku wydatki państwa w relacji do PKB systematycznie malały, co oznaczało malejącą rolę państwa w gospodarce – wyjaśnił Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Odpowiedzialnego Rozwoju.

– Ponieważ państwo nie ma żadnych własnych pieniędzy, a środki, które wydaje, pochodzą od podatników, jego rosnąca rola w gospodarce wiązać się musi, wcześniej lub później, ze wzrostem podatków – doprecyzował Łaszek.

Ważną pozycję w budżecie państwa stanowi opieka społeczna, za którą zapłaciliśmy 1902 złotych od osoby. W tę sumę wliczają się między innymi koszty programu Rodzina 500 plus.
W ramach świadczenia na dzieci rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, a w szczególnych przypadkach również i na pierwsze. Średnio, jak wyliczyło Forum Odpowiedzialnego Rozwoju, każdy obywatel dopłaca do programu 619 złotych rocznie, czyli 51 złotych i 58 groszy miesięcznie.

W przypadku czteroosobowej rodziny teoretyczne koszty programu, które rząd odbiera sobie w podatkach, wynoszą więc odpowiednio ponad 200 złotych. Średnio w skali kraju taka rodzina jest miesięcznie na czysto do przodu tylko o niecałe 300 złotych, mimo że na drugie dziecko nominalnie otrzymuje 500 złotych.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę