Stan wody w rzekach w wielu regionach jest nadal bardzo wysoki. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali czerwone i pomarańczowe alerty hydrologiczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, by nie zbliżać się do rzek. Uruchomiony został alert RCB, czyli SMS-owy system ostrzegania mieszkańców zagrożonych terenów.

Według RCB fala wezbraniowa przemieszcza się w dół Wisły. Kulminacja ma nastąpić w sobotę i niedzielę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w związku z tym alert dla trzech województw: małopolskiego (powiaty: tarnowski, dąbrowski); świętokrzyskiego (powiaty: kazimierski, buski, staszowski) i podkarpackiego (powiaty: mielecki, tarnobrzeski, stalowowolski).

Na południu Polski nadal obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. W województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim – 3. stopnia, w opolskim – 2. stopnia.

Po ulewach na Wiśle tworzy się fala wezbraniowa, która przechodzi przez Małopolskę, a jej kulminacja w sobotę dotrze do województwa świętokrzyskiego. Według modeli prognostycznych, maksymalna wysokość fali na wodowskazie Karsy może wynieść 820 cm (stan alarmowy 750 cm), a w Sandomierzu – 650 cm (stan alarmowy 610 cm).

Zalecenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla osób, które przebywają na terenie  zagrożonym powodzią:

– Należy słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji;

– Jeśli to możliwe, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy rodziny;

– Upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi, ustalić sposoby kontaktowania się, drogi ewakuacji;

– Naucz członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody;

– Przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku;

– Zadbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany;

– Przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości, kosztowności, pieniądze, dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe;

– Zaopatrz dom w niezbędną ilość żywności o długiej ważności do spożycia, wodę i przygotować odpowiednią odzież, latarki, koce i środki higieniczne;

– Pojazdy z terenu posesji przestaw w niezagrożone powodzią miejsca;

– Zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem;

– Przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji, porozmawiaj z sąsiadami o pomocy przy załadunku;

– Rozważ ewakuację zwierząt zaraz po ogłoszeniu alarmu powodziowego. Taka ewakuacja jest zawsze dużo trudniejsza niż ewakuacja ludzi i zajmuje dużo czasu. Sprzęt pływający w dyspozycji straży pożarnej i wojska bardzo często nie nadaje się do ewakuacji dużych zwierząt;

– Paszę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce;

Zabezpiecz substancje niebezpieczne – pestycydy, środki owadobójcze, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne;

– Zabezpiecz zbiorniki z olejem, paliwem;

– Jeśli masz sprzęt pływający (pontony, łodzie itp.), utrzymuj go w sprawności i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia;

– Przygotuj się do ewakuacji. Pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko: oprócz zagrożenia utonięciem, należy liczyć się z chorobami zakaźnymi, brakiem prądu, wody i kanalizacji; po odmowie ewakuacji otrzymanie niezbędnej pomocy na czas może nie być możliwe.

Udostępnij:

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę