Grupa emerytowanych generałów wojska, policji, Straży Granicznej, straży pożarnej, BOR, służb specjalnych, Służby Więziennej i Służby Celnej zwróciło się do prezydenta Andrzeja Dudy, a także Polaków oraz byłych i obecnych żołnierzy i funkcjonariuszy z apelem, by zablokowano niepokojące procesy niszczenia bezpieczeństwa narodowego i dzielenia polskiego społeczeństwa.

Generałów w stanie spoczynków szczególnie niepokoi brak ciągłości działań służb. Jak zaznaczają oficerowie – „w ostatnich latach dyskredytuje się dorobek pokoleń poprzedników, którzy odbudowali, tworzyli współczesną Rzeczpospolitą Polską i zapewniali Jej bezpieczeństwo. Tworzy się głębokie podziały w społeczeństwie i instytucjach stanowiących filary bezpieczeństwa tj. siłach zbrojnych i służbach mundurowych”.

Twórcy apelu dostrzegają zwiększone nakłady na obronność, ale jednocześnie podkreślają, że nie przekłada się to na wzrost bezpieczeństwa Polski. Według nich, tendencja jest wręcz odwrotna. Generałowie wskazują również źródło tego negatywnego procesu: „instytucje bezpieczeństwa państwa są upolityczniane, doświadczonych i dobrze wyszkolonych żołnierzy i funkcjonariuszy zastępuje się często niekompetentnymi ale lojalnymi wobec partii rządzącej. Wiele środków wydawanych jest na cele, które w niczym nie poprawiają bezpieczeństwa państwa i obywateli”. Takie działania w konsekwencji mają prowadzić do osłabienia polskiej pozycji w NATO i roztrwonienia wiarygodność we wspólnocie europejskiej.

W związku z tym dawni generałowie zwracają się z apelem do prezydenta, by ten zablokował proces demontażu systemu bezpieczeństwa narodowego, zaprzestał dzielenia Polaków i korzystał z mądrości dorobku Unii Europejskiej i NATO jako gwarantów bezpieczeństwa i rozwoju Rzeczypospolitej. Równocześnie byli dowódcy proszą Polaków o „mądrość, rozwagę, rzetelną i uczciwą interpretację historii, o patrzenie w przyszłość a nie rozdrapywanie ran i dzielenie społeczeństwa”. Byłych żołnierzy i funkcjonariuszy namawiają, aby brali udział w życiu publicznym, m.in. poprzez udział w wyborach. Jak zaznaczają w tym fragmencie emerytowani dowódcy, „nikt nie ma prawa pozbawiać Was dumy z tego co zrobiliście dla Polski i Polaków. To, że dzisiaj Polska jest bezpiecznym krajem to Wasza zasługa”.

Apel kończą słowa skierowane do żołnierzy i funkcjonariuszy w służbie czynnej: „pamiętajcie, że politycy przychodzą i odchodzą a Wy pozostajecie. Wasza służba będzie oceniana, służycie Narodowi Polskiemu. Pamiętajcie – warto być przyzwoitym. Polska jest jedna!”. Autorzy tekstu zwracają im również uwagę, by nie zapomnieli o rocie przysięgi lub ślubowania i ponownie przeczytali konstytucję.

Apel został podpisany przez gen. bryg. pilot w st. spocz. Romana Harmozę, nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego, gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusza Frydrycha, gen. brygadier w st. spocz. Wiesława Leśniakiewicza, gen. bryg. w st. spocz. Mirosława Gawora, gen. bryg. w st. spocz. Krzysztofa Bondaryka, gen. SW w st. spocz. Jana Pyrcaka, nadinsp. celny w st. spocz. Jacka Kapicę. Tekst upubliczniło Stowarzyszenie Generałów Polskich.


Obserwuj nas w Wiadomościach Google i bądź na bieżąco!