Giertych wysłał protest do Sądu Najwyższego. Chce unieważnienia wyborów do Sejmu, bo TVP była tubą propagandową PiS!

Roman Giertych wysłał we wtorek do Sądu Najwyższego protest przeciwko ważności wyborów parlamentarnych. Zdaniem adwokata doszło do przestępstwa przeciw wyborom w postaci faworyzowania w mediach publicznych Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

   

W skierowanym do SN dokumencie Giertych zwraca się o „stwierdzenie nieważności wyborów do Sejmu RP we wszystkich okręgach z powodu dopuszczenia się przez osoby odpowiedzialne w TVP S.A. za przygotowanie oraz prezentację materiałów dotyczących kampanii wyborczej do Sejmu RP, przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w art. 249 pkt 2 kodeksu karnego, mającego wpływ na wynik wyborów, polegającego na przeszkadzaniu podstępem swobodnemu wykonywaniu prawa do głosowania poprzez faworyzowanie w mediach publicznych tj. TVP S.A. Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, przy jednoczesnym dyskredytowaniu innych komitetów wyborczych, ich kandydatów oraz propozycji programowych”.

   

„Zadaniem telewizji publicznej powinno być bezstronne przedstawianie poglądów prezentowanych przez wszystkie komitety wyborcze, startujące w wyborach, a nie tylko ukierunkowanie na jedną opcję tj. na Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość”, pisze adwokat.

„Niestety sposób przedstawiania informacji w programie »Wiadomości« nie tylko w okresie prowadzenia kampanii wyborczej, ale także w ramach komentowania bieżących wydarzeń, nie ma nic wspólnego z ww. zasadami, którymi powinny kierować się media publiczne. Powołany program informacyjny przez całą kampanię wyborczą, głównie prezentował Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, przy czym wydźwięk poszczególnych materiałów bez względu na ich rzeczywiste tło był pozytywny. Co do pozostałych komitetów, to były one przedstawiane w zdecydowanej mniejszości”, stwierdza prawnik.

W związku z tym Roman Giertych wnosi „o zwrócenie się do TVP S.A. o zabezpieczenie i przekazanie do Sądu Najwyższego pełnego zapisu wszystkich programów informacyjnych w tym całości nagrań »Wiadomości«, »Teleexpressu«, »Panoramy« oraz całości emisji w TVP INFO na okoliczność ustalenia ilości czasu antenowego poświęconego przez TVP S.A. na prezentacje poszczególnych komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej do Sejmu RP w 2019 roku oraz sposobu przedstawiania poszczególnych komitetów wyborczych”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3347216785318653&id=215392231834473

     

Nie przegap najciekawszych artykułów!

→ Obserwuj ShareInfo.pl w Google News