Im większa religijność, tym mniejsza przestępczość!

REKLAMA

Publicysta Marcin Padle  opublikował na Twitterze wyniki badań, z których wynika, że na obszarach, gdzie społeczność często i regularnie uczestniczy w niedzielnej mszy świętej, tam jest najmniejszy współczynnik przestępczości.

Dane pochodzą z analiz i badań dokonanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wykonanej przez Policję. Powstałe na tej podstawie opracowanie ukazało się na stronie Gis-Expert.pl. 

REKLAMA

W badaniach uwzględniono odsetek wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej w odniesieniu do liczby wszystkich zobowiązanych. W przypadku przestępczości wzięto pod uwagę liczbę dokonanych w Polsce kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozbojów, uszkodzeń rzeczy, bójek i pobić, przestępstw związanych ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu oraz seksualnych.

Na stronie zwrócono również uwagę na korelację między omawianymi zjawiskami a granicami zaborów oraz II Rzeczpospolitej.

Udostępnij: