Pracownia SW Research na zlecenie portalu Rp.pl przeprowadziła sondaż, w którym spytała o to, jaką partią jest dziś Platforma Obywatelska. Jego wyniki wskazują, że partia Grzegorza Schetyny nie posiada wyrazistego wizerunku politycznego.

Największy odsetek badanych, 23,7 proc., uznał PO za formację lewicową. Dla 22,3 proc. osób biorących udział a sondażu Platforma to partia o charakterze liberalnym. Tylko 13,1 proc. respondentów stwierdziło, że jest to ugrupowanie centroprawicowe.

Charakterystyczne jest to, że aż 40,8 proc. badanych przez pracownię nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie, czy PO jest dziś partią liberalną, lewicową lub centroprawicową.

– Największy problem z określeniem wizerunku PO miały kobiety, osoby do 24 roku życia, mieszkańcy wsi oraz osoby najsłabiej wykształcone  – skomentował wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę