Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że – od środy „z przyczyn organizacyjnych i bezpieczeństwa” przyznawanie jednorazowych kart wstępu na teren kompleksu sejmowego zostaje zawieszone. W komunikacie czytamy również, że wstęp na teren parlamentu nadal przysługuje właścicielom kart wstępu stałych i okresowych.

Treść komunikatu: „Kancelaria Sejmu informuje, że od środy (25 kwietnia) ulegają zmianie zasady wstępu na teren kompleksu sejmowego. Z przyczyn organizacyjnych i bezpieczeństwa przyznawanie jednorazowych kart wstępu zostaje zawieszone. Jednocześnie dostęp do Sejmu pozostaje możliwy dla posiadaczy stałych i okresowych kart wstępu”.

Opublikowano też wyjaśnienie nowego porządku dla wizytujących: – „decyzja Straży Marszałkowskiej, w porozumieniu z kierownictwem Kancelarii Sejmu, ma charakter tymczasowy i ukierunkowana jest przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na administrowanym terenie”.

Wpływ na decyzję może mieć trwający już tydzień protest. W sejmie przebywają opiekunowie i rodzicie osób niepełnosprawnych. Razem z podopiecznymi starają się przekonać rządzących do wypełnienia dwóch najważniejszych postulatów. Chodzi o wypłacanie dodatku rehabilitacyjnego dotyczącego osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. 500 złoty miało by być przyznane dla wszystkich po 18 roku życia bez kryterium dochodowego.

Drugi główny postulat to ustalenie renty socjalnej na poziomie takim samym jak najniższa renta z ZUS otrzymywana z powodu niezdolności do pracy. Kwota ta miałaby być stopniowo podnoszona, aby osiągnąć poziom minimum socjalnego obliczonego w przypadku gospodarstwa domowego, w którym jest pod opieką osoba niepełnosprawna.

Z kolei dziś również Andrzej Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu podał do wiadomości, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński odwołał dwudniową oficjalną wizytę w Gruzji. Nikt jednak nie potwierdza, że przyczyną zmiany w grafiku jest protest w Sejmie.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę