Jest decyzja prokuratury ws. delegalizacji Partii Razem

Prokuratura Krajowa uznała, że nie ma żadnych przesłanek do delegalizacji Partii Razem. Wniosek o kontrolę legalności działania tego ugrupowania politycznego złożyli prezesi Stowarzyszenia Koliber i Młoda Prawica, ale prokuratura zaopiniowała go negatywnie. Nie będzie więc postępowania dot. niezgodności z konstytucją działania lewicowych aktywistów.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że analiza działalności partii „Obejmowała oficjalne dokumenty, jak statut, deklaracja programowa i program wyborczy, a także konkretne przejawy działalności partii, m.in. publiczne wystąpienia jej przedstawicieli. Zapoznano się również z ogólnodostępnymi publikacjami zawierającymi stanowiska prezentowane w imieniu tego ugrupowania, a dotyczące m.in. kwestii historycznych”

Czytaj także:  Koszulka Legii jako wycieraczka na poznańskim komisariacie!

Komunikat prokuratury stwierdza, że nic nie wskazuje na to, aby działalność partii naruszała art. 13 Konstytucji. Przepis mówi, że żadne ugrupowania polityczne nie mogą się w swoich działaniach i programach odwoływać do metod i praktyk totalitarnych – nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także rasizmu i nacjonalizmu. Zapisy prawne mówią także o zdobywaniu władzy przemocą i wpływaniu na politykę państwa.

„Przeanalizowane materiały Partii Razem zawierają wręcz potępienie i dezaprobatę dla działań reżimów totalitarnych. Pojawiające się w przestrzeni publicznej jednostkowe wypowiedzi osób deklarujących się jako członkowie Partii Razem nie mogą być natomiast uznane za działalność partii jako całości i nie pozwalają na przyjęcie, że ich autorzy – w imieniu partii – dają wyraz swojej akceptacji totalitarnych metod i praktyk działania wynikających z totalitarnych ideologii” – czytamy w komunikacie PK.

Poza tym Prokuratura Krajowa potwierdza, że nie toczyło się żadne postępowanie ws. propagowania komunizmu przez przedstawicieli „Razem”.

„Okoliczności ustalone w wyniku przeprowadzonego przez Prokuraturę Krajową postępowania sprawdzającego wskazują więc, że brak jest podstaw do skierowania przez Prokuratora Generalnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację partii politycznej Partia Razem, o co wnosili prezesi Stowarzyszenia Koliber i Młoda Pawica” – podaje prokuratura. 

Czytaj także:  Horała o Tusku: To chłopiec w krótkich spodenkach

Zadaniem Trybunał Konstytucyjnego jest właśnie, w myśl art. 188 pkt 4 Konstytucji, orzekanie w kwestii legalności działania i celów partii.