Prokuratura Krajowa uznała, że nie ma żadnych przesłanek do delegalizacji Partii Razem. Wniosek o kontrolę legalności działania tego ugrupowania politycznego złożyli prezesi Stowarzyszenia Koliber i Młoda Prawica, ale prokuratura zaopiniowała go negatywnie. Nie będzie więc postępowania dot. niezgodności z konstytucją działania lewicowych aktywistów.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że analiza działalności partii „Obejmowała oficjalne dokumenty, jak statut, deklaracja programowa i program wyborczy, a także konkretne przejawy działalności partii, m.in. publiczne wystąpienia jej przedstawicieli. Zapoznano się również z ogólnodostępnymi publikacjami zawierającymi stanowiska prezentowane w imieniu tego ugrupowania, a dotyczące m.in. kwestii historycznych”

Komunikat prokuratury stwierdza, że nic nie wskazuje na to, aby działalność partii naruszała art. 13 Konstytucji. Przepis mówi, że żadne ugrupowania polityczne nie mogą się w swoich działaniach i programach odwoływać do metod i praktyk totalitarnych – nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także rasizmu i nacjonalizmu. Zapisy prawne mówią także o zdobywaniu władzy przemocą i wpływaniu na politykę państwa.

„Przeanalizowane materiały Partii Razem zawierają wręcz potępienie i dezaprobatę dla działań reżimów totalitarnych. Pojawiające się w przestrzeni publicznej jednostkowe wypowiedzi osób deklarujących się jako członkowie Partii Razem nie mogą być natomiast uznane za działalność partii jako całości i nie pozwalają na przyjęcie, że ich autorzy – w imieniu partii – dają wyraz swojej akceptacji totalitarnych metod i praktyk działania wynikających z totalitarnych ideologii” – czytamy w komunikacie PK.

Poza tym Prokuratura Krajowa potwierdza, że nie toczyło się żadne postępowanie ws. propagowania komunizmu przez przedstawicieli „Razem”.

„Okoliczności ustalone w wyniku przeprowadzonego przez Prokuraturę Krajową postępowania sprawdzającego wskazują więc, że brak jest podstaw do skierowania przez Prokuratora Generalnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację partii politycznej Partia Razem, o co wnosili prezesi Stowarzyszenia Koliber i Młoda Pawica” – podaje prokuratura. 

Zadaniem Trybunał Konstytucyjnego jest właśnie, w myśl art. 188 pkt 4 Konstytucji, orzekanie w kwestii legalności działania i celów partii.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę