haga
fot Wikipedia

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze wydał wyrok w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Uznał, że atak na niepodległe państwo był nielegalny. MTS postanowił odrzucić rosyjskie zarzuty o ludobójstwo we wschodniej Ukrainie. Wydał również środek tymczasowy nakazujący Rosji wstrzymanie ataku.

MTS o godz. 16:00 w Pałacu Pokoju w Hadze ogłosiło decyzję w sprawie dotyczącej zarzutów ludobójstwa na podstawie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Rosja nie pojawiła się na odczytaniu orzeczenia.

Sędziowie z Rosji i Chin są przeciwni

– Niepojawienie się jednej ze stron nie może stanowić przeszkody do wskazania tymczasowych środków — powiedziała przewodnicząca trybunału, amerykańska sędzia Joan E. Donoghue.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze uznał, że inwazja Rosji na Ukrainę była nielegalna i wydał nakaz natychmiastowego wstrzymania ataku. Postanowienie przyjęto głosami 13 do dwóch — przeciwni byli wiceprzewodniczący MTS sędzia Kirill Gevorgian z Rosji oraz sędzia Xue Hanqin z Chin.

W orzeczeniu opublikowanym na stronie MTS napisano, że Federacja Rosyjska „niezwłocznie zawiesza rozpoczęte 24 lutego 2022 r. operacje wojskowe na terytorium Ukrainy” oraz zapewnia, aby wszelkie wojskowe lub nieregularne jednostki zbrojne, które mogą być przez nią kierowane lub wspierane, a także wszelkie organizacje i osoby, które mogą podlegać jej kontroli lub kierowaniu, „nie podejmowały kroków w celu prowadzenia działań wojennych”.

Trzeci punkt został przez sędziów przyjęty jednogłośnie. Zobowiązuje on obie strony od „powstrzymają się od wszelkich działań, które mogłyby zaostrzyć lub przedłużyć spór toczący się przed Sądem, lub utrudnić jego rozstrzygnięcie”.

Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę