Z raportu Centrum Badań Opinii Publicznej wynika, że aż 97 proc. Polaków odczuwa dumę ze swojego pochodzenia narodowego, w tym 71 proc. badanych deklaruje, że to uczucie towarzyszy im „dość często”, a 26 proc. respondentów doświadcza go „bardzo często”. Jednocześnie 88 proc. Polaków uważa się za patriotów, przy czym 39 proc. deklaruje to zdecydowanie.

Jak podkreślają autorzy badania, odczuwanie dumy z polskości jest powiązane z wyznawanym światopoglądem. Częściej występuje ono u badanych o poglądach prawicowych (81 proc.) niż lewicowych i centrowych (po 66 proc.) oraz u ankietowanych, którzy odbywają praktyki religijne częściej niż raz w tygodniu (86 proc.).

Ośrodek w swojej ankiecie spytał też o odczuwanie wstydu wynikającego z przynależności narodowej. Do odczuwania „dość często” wstydu związanego z byciem Polką lub Polakiem przyznaje się jedynie 8 proc. respondentów, 32 proc. badanych odczuwa wstyd z powodu swojej narodowości rzadko, a ponad połowa, dokładnie 60 proc., z nich deklaruje, że nigdy się nie wstydzi swojego pochodzenia.

Jako powód odczuwania wstydu z powodu bycia Polką lub Polakiem ankietowani wskazywali najczęściej zachowanie Polaków za granicą (22 proc.), sytuację polityczną w kraju (20 proc.) oraz pozycję Polski na arenie międzynarodowej (11 proc.).

Powyższe dane pochodzą z badania „Patriotyzm Polaków” przeprowadzonego metodą wywiadów bezpośrednich w dniach 28 czerwca – 5 lipca 2018 roku na liczącej 952 osób reprezentatywnej próbie losowej pełnoletnich mieszkańców Polski.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę