Jeśli utrzyma się obecny trend, katolicy będą niedługo mniejszością w Polsce, mimo że prawie 100 procent społeczeństwa deklaruje się jako osoby wierzące. Wynika to nie tylko z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, ale także z danych katolickiego Instytutu Statystyki Kościelnej.

Zdaniem CBOS obecnie już jedna trzecia młodych ludzi w wieku gimnazjalnym i licealnym nie chodzi do kościoła i nie uczestniczy w praktykach religijnych. Taki sam proces odnotowuje ISK. – Religijność młodzieży podlega głębokim zmianom – podkreślił szef Instytutu Wojciech Sadłoń, który jest jednocześnie członkiem Rady Naukowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Dane potwierdzają fakt, że z każdym kolejnym pokoleniem Kościół traci demograficzne zaplecze; co więcej, od 1996 r. frekwencja w uczestnictwie we mszach spadła prawie o połowę.

Z przeprowadzonych badań wynika, że młode osoby opuszczają Kościół ze względu na rosnący poziom własnego indywidualizmu. Nad udział w mszach czy spędzanie czasu z rodziną przedkładają m.in. spotkania ze znajomymi. Rezygnacja z praktyk religijnych – mimo że badani nie deklarowali tu odchodzenia od wiary – ma miejsce również w czasie przebywania poza miejscem zamieszkania, na przykład na studiach w innym mieście.

Z drugiej strony osoby młode, które decydują się na pozostanie w Kościele jako instytucji, robią to świadomie jako przeciwstawienie się stylowi życia ich rówieśników. Jest to jedna z przyczyn, że stają się bardziej konserwatywni w poglądach niż ich rodzice. Sami wybierają kościoły, do których chodzą, i księży, są zwolennikami tradycyjnego łacińskiego rytu mszy, zakładają upowszechniające go internetowe grupy i popierają poglądy radykalnych konserwatystów, takich jak lefebryści.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę