REKLAMA

Ursula Von der Leyen
fot. Wikimedia / CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication / Author EU2016 SK

Komisja Europejska wszczyna kolejne postępowanie przeciwko Polsce! Chodzi o naruszenie obowiązków państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Tym razem na „brukselski dywanik” wzywany jest nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale nowa koalicja pod przywództwem Donalda Tuska.

REKLAMA

Zdaniem Komisji Europejskiej Polska dokonała niepełnej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych do swojego porządku prawnego (dyrektywa 2010/75/UE) – donosi „DoRzeczy.pl”.

Przytoczona dyrektywa unijna zawiera przepisy odnoszące się do zapobiegania zanieczyszczania powietrza, wody i gleby szkodliwymi emisjami, pochodzącymi z przemysłu oraz ich ograniczania. Dyrektywa 2010/75/UE traktuje także o ograniczaniu odpadów.

REKLAMA

Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce. Nasz kraj miał naruszyć jedną z unijnych dyrektyw

„Do polskiego prawodawstwa nie transponowano prawidłowo kilku przepisów dyrektywy, w tym niektórych kluczowych definicji, przepisów dotyczących warunków wydawania pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń na spalarnie i współspalarnie odpadów, przepisów dotyczących dopuszczalnych wartości emisji oraz norm jakości środowiska” – przekazano w komunikacie KE.

Jak twierdzi Komisja Europejska, w Polsce „nie dokonano ponadto prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących informacji publicznej i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, co utrudnia udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym w odniesieniu do emisji przemysłowych”.

REKLAMA

Transponowanych miało też nie zostać wiele wiele wymogów technicznych, zawartych w dyrektywie. KE wzywa Polskę do usunięcia tego uchybienia. Polski rząd ma dwa miesiące na usunięcie niezgodności oraz wystosowanie odpowiedzi.

REKLAMA