Król Maroka Mohamed VI specjalnym dekretem wprowadził zakaz uprawiania polityki w meczetach. Tym samym zabronił „nieprzestrzegania zasad spokoju, pokoju, braterstwa i tolerancji w miejscach przeznaczonych do obrzędów religii islamskiej”.

Mohamed VI nakazał „poszanowanie miejsc przeznaczonych dla obrzędów religii islamskiej”. Jednocześnie wezwał do „wykazania wysokiej jakości szacunku, integralności i wielkoduszności”. Dlatego też bez pisemnej zgody rządu w meczetach zabronione będzie prowadzenie działalności w celu zysku w sektorze publicznym lub prywatnym.

W meczetach nie będzie też można prowadzić jakiejkolwiek działalności intelektualnej, twórczej i naukowej sprzecznej z istotą islamskiej doktryny malikickiej i misją miejscowych przywódców religijnych.

Król Maroka zachęcił również do „utworzenia komisji, która zajmie się skargami i zażaleniami przywódców religijnych” w stwierdzonych przypadkach „niesprawiedliwości lub uprzedzeń”.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę