1 marca 2019 roku oficjalnie w życie wszedł kolejny program finansowy o nazwie ,,Mama 4 plus”. Na dodatkowe środki finansowe będą mogły liczyć matki czworga lub więcej dzieci.

Najbardziej istotnym faktem w przypadku programu jest miejsce składania wniosków – odbywa się to w ZUS-ie lub KRUS-ie. Kwota wynosząca najniższą stawkę emerytury, czyli 1100 zł brutto ma być przekazywana kobietom po osiągnięciu przez nie wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat. Świadczenie mogą uzyskać również mężczyźni po ukończeniu 65 lat, ale tylko w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci.

Aby uzyskać możliwość otrzymania dodatkowych środków w ramach programu ,,Mama 4 plus”, należy wypełnić specjalny wniosek udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także oświadczenie określające sytuację majątkową, rodzinną i osobistą. Ważne jest to, że przy analizie wniosku brane są pod uwagę jedynie dochody osoby starającej się o świadczenie, bez sprawdzania współmałżonka.

Wprowadzając program ,,Mama 4 plus”, jako główny powód wcielenia go w życie podano zachęcenie kobiet do rodzenia dzieci. Od wielu lat Polska musi mierzyć się z problemem starzejącego się społeczeństwa, dlatego dodatkowe środki finansowe mają pomóc w zmianie niekorzystnego bilansu.

Świadczenia finansowe dla osób zakwalifikowanych do programu będą wypłacane pierwszego każdego miesiąca, poczynając od tego, w którym instytucja orzekająca wydała decyzję o jego przyznaniu. ZUS lub KRUS ma 30 dni od złożenia wniosku do przyjęcia lub odrzucenia wniosku.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę