REKLAMA

REKLAMA

– Protest służb mundurowych rozszerzy się o funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej – zapowiedział w środę przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa.

Akcja protestacyjna rozpocznie się już 16 lipca i obejmie wszystkie rodzaje służb mundurowych, a więc oprócz Policji również Służbę Więzienną, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Celno-Skarbową. Jeśli nie dojdzie do rozmów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu służby te podlegają, i spełnienia postulatów, możliwe jest zorganizowanie przez związkowców ogólnopolskiej manifestacji.

REKLAMA

– Decyzja ta jest podyktowana brakiem podpisania porozumienia z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, porozumienia, które gwarantuje realizację żądań skierowanych przez Federację do pana ministra 12 marca 2018 roku – wyjaśnił Marcin Kolasa powody protestu.

Przewodniczący FZZSM zaznaczył też, że Rada Federacji zarekomendowała funkcjonariuszom oflagowanie jednostek, a także „stosowanie pouczeń w związku z ujawnieniem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne”. Jednocześnie Kolasa przypomniał, że 4 lipca Federacja wysłała do MSWiA projekt porozumienia, ale „jak dotąd nie otrzymała odpowiedzi”.

REKLAMA

Jeszcze w marcu związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Wysłali wtedy swoje postulaty do szefów resortów spraw wewnętrznych, finansów i sprawiedliwości, a Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zapowiadała, że jeżeli roszczenia nie zostaną spełnione, rozpoczną się protesty.

Następnie doszło jednak do złagodzenia stanowiska i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów poinformował o gotowości do ustępstw, między innymi w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. Związkowcy zapowiedzieli także zgodę na pozostawienie 25-letniego okresu służby, ale utrzymali postulat likwidacji zapisu określającego wiek, czyli 55 rok życia, od którego dopiero funkcjonariusz może przejść na emeryturę.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę


REKLAMA