Masowy protest służb mundurowych! Do policjantów dołączą celnicy, straż graniczna i służba więzienna!

– Protest służb mundurowych rozszerzy się o funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej – zapowiedział w środę przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa.

   

Akcja protestacyjna rozpocznie się już 16 lipca i obejmie wszystkie rodzaje służb mundurowych, a więc oprócz Policji również Służbę Więzienną, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Celno-Skarbową. Jeśli nie dojdzie do rozmów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu służby te podlegają, i spełnienia postulatów, możliwe jest zorganizowanie przez związkowców ogólnopolskiej manifestacji.

– Decyzja ta jest podyktowana brakiem podpisania porozumienia z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, porozumienia, które gwarantuje realizację żądań skierowanych przez Federację do pana ministra 12 marca 2018 roku – wyjaśnił Marcin Kolasa powody protestu.

   

Przewodniczący FZZSM zaznaczył też, że Rada Federacji zarekomendowała funkcjonariuszom oflagowanie jednostek, a także „stosowanie pouczeń w związku z ujawnieniem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne”. Jednocześnie Kolasa przypomniał, że 4 lipca Federacja wysłała do MSWiA projekt porozumienia, ale „jak dotąd nie otrzymała odpowiedzi”.

Jeszcze w marcu związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Wysłali wtedy swoje postulaty do szefów resortów spraw wewnętrznych, finansów i sprawiedliwości, a Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zapowiadała, że jeżeli roszczenia nie zostaną spełnione, rozpoczną się protesty.

   

Następnie doszło jednak do złagodzenia stanowiska i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów poinformował o gotowości do ustępstw, między innymi w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. Związkowcy zapowiedzieli także zgodę na pozostawienie 25-letniego okresu służby, ale utrzymali postulat likwidacji zapisu określającego wiek, czyli 55 rok życia, od którego dopiero funkcjonariusz może przejść na emeryturę.

     

Nie przegap najciekawszych artykułów!

OBSERWUJ ShareInfo.pl na Google News