Jak wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, aż 80 proc. Polaków popiera postulat wprowadzenia 500 złotych dodatku rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dorosłych.

Jeszcze większa grupa, bo 83,2 proc. opowiada się za zrównaniem wysokości renty socjalnej dla osoby niesamodzielnej i podwyższenie jej do kwoty minimum socjalnego.

Ankietowani przez IBRiS w zdecydowanej większości są za tym, by osoby niepełnosprawne otrzymały z budżetu dodatek w gotówce. 79,9 proc. popiera wprowadzenie, bez kryterium dochodowego, świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 500 złotych dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 lat. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 14,8 proc. respondentów IBRiS, a 5,3 proc. nie zajmuje w tej sprawie żadnego stanowiska.

Co ciekawe, ponad połowa Polaków jest zdania, że w związku z koniecznością spełnienia postulatów protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich opiekunów powinno się opóźnić wprowadzenie dodatku do szkolnej wyprawki w wysokości 300 złotych, które niedawno obiecał rząd.

Za tym, by poczekać z wyprawką i najpierw przyznać dodatek dorosłym osobom z niepełnosprawnościami, zdecydowanie opowiada się 32,4 proc. badanych, a 19,9 proc. respondentów takie rozwiązanie uznaje za raczej dobre. „Raczej nie” mówi takiej propozycji 16,3 proc. respondentów, a 18,5 proc. jest zdecydowanie przeciw takiemu rozwiązaniu. 12,9 proc. ankietowanych przez IBRiS nie ma zdania na ten temat.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę