Senat wyraził zgodę na powołanie Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Jego pięcioletnia kadencja rozpocznie się, gdy złoży ślubowanie w Sejmie.

Za tym, aby Pawlak został powołany na to stanowisko, było 57 senatorów, przeciw było 26. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Marszałek Senatu uroczyście przekazał Mikołajowi Pawlakowi uchwałę. Ślubowanie najprawdopodobniej odbędzie się jeszcze w tym tygodniu w Sejmie.

Mikołaj Pawlak jest absolwentem prawa oraz prawa kanonicznego na KUL-u. Pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jest także członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Od czerwca 2016 r. jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. W imieniu ministra sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich. Brał udział między innymi w przygotowaniu projektu reformy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prywatnie jest żonaty i ma dwóch synów.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę