Z danych Eurostatu wynika, że minimalne wynagrodzenie w Polsce, jest wyższe niż m.in. na Litwie, Słowacji, w Estonii czy Czechach. Jednak do takich krajów, jak Irlandia, jest nam daleko. Tam pensja minimalna jest bowiem prawie trzykrotnie wyższa niż w Polsce (1656 euro vs 611 euro miesięcznie).

Niski, w porównaniu do wielu innych krajów Unii Europejskiej, poziom pensji minimalnej to jeden z wielu problemów. Różnice występują również pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn w niektórych zawodach.

Z 27 państw UE, 21 ma ustawowo wyznaczony poziom płacy minimalnej. Nie zaliczają się do nich Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja. Według danych Eurostatu, podniesiony od 2020 roku poziom minimalnego wynagrodzenia w Polsce (do kwoty odpowiadającej 611 euro) sprawia, że nasz kraj daleko jest od europejskiej czołówki. Na najwyższe minimalne wynagrodzenie możemy liczyć w Irlandii (1656 euro), Holandii (1635 euro), Belgii (1593 euro), w Niemczech (1584 euro) czy we Francji (1539 euro). W Luksemburgu wartość minimalnego wynagrodzenia jest natomiast wyższa o ponad trzy razy (2141 euro)!


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę