Jak poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk, – „W połowie kwietnia mają zakończyć się prace nad nowym programem antysmogowym. Zgodnie z nim ocieplenie domów będzie wiązało się z wymianą pieców.” Zaznaczył, że państwowe wsparcie finansowe będzie uzależnione od zamożności posiadaczy nieruchomości.

„Krajowy Pakiet Czyste Powietrze” to właśnie projekt, za który jest odpowiedzialny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz resort środowiska.

Jak dodaje Kowalczyk, antysmogowe przedsięwzięcie ma na celu głównie pomóc właścicielom jednorodzinnych domów. Są to datacje na prace termo modernizacyjne. Równocześnie w programie zapisano wymianę źródeł ciepła na nowocześniejsze – ekologiczne.

„W tej sprawie będziemy działać w sposób komplementarny. Chcemy połączyć te dwa elementy, czyli ocieplenie domu z jednoczesną wymianą pieca, ponieważ jest to najbardziej efektywne. Z jednej strony zadbamy o czystsze powietrze, z drugiej o portfele beneficjentów. Już teraz oferowane są oddzielne programy na termomodernizację czy wymianę pieców. Samo przejście na inne źródło energii w domu np. z węgla na gaz przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ale może też podnosić koszty ogrzewania. Jednoczesne ocieplenie domu i wymiana pieca powodują, że ten finalny koszt nie będzie większy, gdyż koszt ogrzewania bilansowany jest oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zużycia energii” – wyjaśnia minister.

Odbiorcy dotacji zakwalifikowani jako najubożsi mają otrzymać najwięcej środków pieniężnych. Z kolei osoby zamożniejsze będą mogły skorzystać z ulgi inwestycyjnej – odpis od podatku. Kowalczyk dodaje jednak, że w sprawie podatkowej ulgi inwestycyjnej trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów, ale ogólna zgoda na takie rozwiązanie jest”.

Okazje

Pieniądze przewidziane na projekt na 10 lat to ok. 25 mld zł. Z NFOŚiGW ma pochodzić nawet 18 mld zł.

– Do programu będziemy chcieli też dołączyć pieniądze z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a w nowej perspektywie finansowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” – wyjaśnia minister Kowalczyk.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę