Minister Edukacji Anna Zalewska poinformowała, że projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który realizuje porozumienie zawarte z Solidarnością, jest już gotowy. Najprawdopodobniej zostanie złożony w Sejmie jako projekt poselski.

Zalewska podkreśliła, że w sobotę miało miejsce spotkanie z wiceministrami, posłami i ekspertami. Jak podkreśliła, spotkanie zostało zwołane, aby przedyskutować projekt i sprawdzić, czy jest pełen oraz czy właściwie realizuje zapisy zawartego porozumienia. – Realizujemy je, mimo że do tej pory podpisane jest tylko przez jeden związek, przez Solidarność. Porozumienie dotyczy jednak wszystkich nauczycieli, niezależnie od ich przynależności związkowej – zaznaczyła minister.

– Będzie to albo projekt w trybie szybkiej ścieżki legislacyjnej, tak jak było z projektem tzw. ustawy maturalnej, albo będzie to projekt poselski. Decyzja zapadnie w tym tygodniu – poinformowała.

Najważniejsze zmiany dotyczą podwyżek wynagrodzenia. W sumie w tym roku otrzymają 15% podwyżki (5% na początku roku oraz dodatkowe 9,6% od września tego roku). W ubiegłym roku nauczyciele otrzymali podwyżkę 5,3%. – Oznacza to zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w ciągu dwóch lat o 708 zł dla nauczyciela dyplomowanego, a dla nauczyciela stażysty o 515 zł – podała Zalewska.

W projekcie znajdzie się także wprowadzenie jednorazowego dodatku dla początkujących nauczycieli, który wynosi 1000 zł, a także dodatek za wychowawstwo nie mniejszy niż 300 zł.


Obserwuj nas w Google News i bądź na bieżąco!

→ Wejdź i naciśnij gwiazdkę